Hlas pre Odkaz

Do Fotozáťaže na tému Odkazy z Envirózy bolo prihlásených 88 fotografií.
 
Hlasovať o tú najlepšiu môžete do 7. júna 2015 na stránke: http://enviroza.sk/informuj/fotozataz
Hráči, ktorých fotografie sa vo verejnom hlasovaní umiestnia v prvej desiatke, získavajú body pre svoju hráčsku skupinu v zmysle štatútu súťaže.

Hráč, ktorého fotografiu vyberie odborná porota, získa Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

Viac o súťaži

PS: Všetkým hráčom prajeme v dnešný Deň detí veľa pekných zážitkov.