INBOX - vnútorná pošta

Ako sme vás informovali v Správe o vyhodnotení 1. ročníka (str. 31), v novom ročníku začíname s používaním tzv. INBOXu – vnútornej pošty pre priamu komunikáciu s hráčmi. Cieľom je poskytnúť spätnú väzbu a reakciu na publikované údaje a súťažné príspevky.
 
INBOX správy zaslané hráčskej skupine sa zobrazujú len v užívateľskom konte skupiny, pod ikonou obálky v pravom hornom rohu obrazovky (červený rámček na obrázku). V zátvorke vedľa obálky je vždy uvedený počet neprečítaných správ. Kliknutím na obálku sa zobrazia všetky správy zaslané skupine.  
 
Obsahom správy môže byť komentár, usmernenie, vysvetlenie, otázka, prípadne požiadavka na doplnenie údajov.