Kto je Enviróza?

Hráči, ukážte sa! Vyplňte profil svojej hráčskej skupiny a prezraďte, kto sa skrýva za Envirózou vo vašej škole.
 
Profil skupiny sa nachádza v užívateľskom konte učiteľa. Vytvorte si spoločný názov, napíšte o sebe pár riadkov a vložte svoju fotografiu. Všetci sa tak dozvedia, kto je Enviróza.