Máme víťazov Fotosúťaže a Sci-fi!

Ďalšie pokračovanie súťaží Fotosúťaž, Infoška a Sci-fi je za nami. Poslali ste nám do súťaží rôzne podnetné fotky a príbehy. Spolu to bolo 29 fotografií prevažne revitalizovaných brownfieldov a 6 úsmevných príbehov. Do súťaže Infoška sa tento rok nik nezapojil, čo nás veľmi mrzí, lebo sme sa najviac tešili na vaše reportáže. DO budúcna vám zadáme ľahšiu a zaujímavejšiu tému.

Víťazov bolo ťažké určiť ako každý rok. Porota si „lámala“ hlavy celý deň. Nakoniec sme sa dohodli a vybrali dvoch víťazov.

V súťaži Fotosúťaž tento rok obsadil 1. miesto René Martin Makiš s jeho fotkou „Bývalá stará kotolňa“

V súťaži Sci-fi sa tento rok na 1. mieste umiestnili Adriana Boldišová a Klaudia Medeková s ich príbehom „Čo ďalej s továrňou?“   

Víťazom gratulujeme!!!

Víťazi budú ocenení hodnotnými cenami a diplomom. Ceny im doručíme poštou na adresu školy.
Celkové hodnotenie uplynulého ročníka vyhodnotíme v blízkej budúcnosti a do konca školského roka sa dozviete celkového víťaza.

Ďakujeme Vám za vašu účasť v sprievodných súťažiach a tešíme sa na vaše práce aj naďalej.