Na čo si dať pozor?

Počas mapovania environmentálnych záťaží a v sprievodných súťažiach sa často opakujú rovnaké chybičky, na ktoré by sme vás radi upozornili. Na čo si treba dávať pozor?
 
Mapovanie záťaží
  • Lokalizácia – predtým ako sa vyberiete do terénu, pozrite sa na stav hľadanej záťaže. Ak ide o sanovanú lokalitu, nemusíte totiž na mieste nájsť žiadne indície. V takomto prípade je potrebné riadiť sa mapou a súradnicami záťaže, prípadne radou miestnych obyvateľov. Ak sa však súradnicová lokalizácia záťaže a informácie od obyvateľov navzájom líšia, potom uprednostnite súradnice, prípadne pátrajte po ďalších informáciách.
  • ID formuláre –  jednotlivé položky by mali byť vyplnené čo najvýstižnejšie, v súlade s vysvetlivkami k formuláru
  • Fotodokumentácia – mala by obsahovať 4 rôzne fotografie z rôznych vzdialeností a uhlov, často chýbajú zábery širšieho okolia.
  • Školské EZ – inertný odpad (výkopová zemina, drobný stavebný odpad) nepredstavuje environmentálnu záťaž, hoci to niekedy z estetického hľadiska nevyzerá dobre. Pri prevádzkovaní čerpacích staníc sú bežné drobné fľaky od pohonných hmôt. Na spevnených plochách (cesta) sa však za environmentálnu záťaž nepovažujú.
 Sprievodné súťaže
  • Pravidlá – pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá a technické požiadavky danej súťaže.
  • Téma – súťažné príspevky musia spĺňať tému a zadanie príslušného kola, v opačnom prípade budú zo súťaže vyradené.