Nájdete nás na Facebooku

Spustili sme Facebook stránku o environmentálnej výchove.

FB stránka Envirovýchova je zameraná na propagáciu aktivít Slovenskej agentúry životného prostredia pre školy. Pravidelne sú na nej aktualizované školské programy, súťaže a zaujímavosti a novinky v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Navštívte nás na adrese: https://www.facebook.com/envirovychova