Nová fotozáťaž - Zrevitalizované "brownfieldy"

Zrevitalizované „brownfieldy“
Brownfield je urbanistický termín, ktorý označuje nevyužívané územia. Môže sa jednať o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s budovami alebo len plochy bez budov. Patria sem nevyužívané poľnohospodárske a priemyslové stavby a areály, nevyužité dopravné stavby a skladové priestory (haly, depá a pod.), prázdne administratívne budovy a kultúrne centrá, nevyužité nákupné centrá, ale aj nevyužité obytné budovy – všetko, čo nie je využívané. Podobný názov  ako brownfield môže byť „deprimovaná zóna“. Podobné označenie môže byť blackfields, čo je označenie pre lokality s extrémne vysokými kontamináciami pôdy, podzemných a povrchových vôd aj ďalších zložiek životného prostredia, ktoré sú zásadnou prekážkou pre ich nové využitie. 
Podľa dĺžky nevyužitia môžu byť objekty brownfieldov v dobrom až veľmi zlom stave, niekedy sa dá hovoriť o rozpadajúcich sa ruinách. Brownfieldy alebo ich časti môžu ale nemusia mať aj ekologickú záťaž. Brownfieldy majú rôznu veľkosť – od menších (jednotlivé budovy, podlažia v budovách) až po veľké areály, často s obrovskými rozmermi (napr. bývalé vojenské areály).

 
Cieľom tohtoročnej fotozáťaže je nájsť vo vašom okolí dobré príklady zrevitalizovaných brownfieldov. Zaujímajú nás fotografie z lokalít, ktoré boli úspešne zrevitalizované, pričom predtým boli „brownfieldami“.  Pri svojom fotopátraní sa skúste poradiť s pracovníkmi mestských alebo obecných úradov, ktorí sa venujú problematike územného plánovania a rozvoja vášho mesta či obce. Konečný termín pre zverejnenie fotografií na tému "Zrevitalizované brownfieldy" je 15. apríla 2016.


 
Tešíme sa na Vaše fotografie.

Bližšie inštrukcie nájdete v rubrike INFORMUJ.