Odkazy z Envirózy

Odkazy z Envirózy
 
Príslovie hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Pokúste sa preto prostredníctvom fotky odkázať svojim známym, čo ste počas mapovania v Enviróze zažili, čo vás zaujalo, čo naopak šokovalo. Váš odkaz môže upozorniť na konkrétny environmentálny problém alebo apelovať na správanie ľudí k životnému prostrediu. Spôsob akým zakomponujete svoj odkaz do fotografie už ponechávame na vás.
 
... takto znie názov a anotácia témy 2. kola Fotozáťaže, ktoré prichádza spolu s prvými jarnými dňami.

Fotografie môžete prihlasovať do 31. mája 2015 v rámci svojho užívateľského konta. Po uzávierke  bude spustené verejné hlasovanie na webovom portáli hry a prostredníctvom Facebook Like.

Viac o súťaži