Poďakovanie

Všetkým aktívnym hráčskym skupinám 1. ročníka Envirózy (skupiny, ktoré publikovali aspoň jeden ID formulár záťaže alebo jeden príspevok do sprievodnej súťaže) bolo udelené POĎAKOVANIE  za spoluprácu pri riešení problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku.
 
Poďakovanie nájdete v užívateľskom konte učiteľa, časť Dokumenty. Údaje o hráčskej skupine a škole sú generované automaticky. Do prázdneho okna učiteľ vpíše meno a priezvisko hráča, klikne na políčko „Stiahnuť“ a dokument si uloží vo svojom počítači. Poďakovanie môže týmto spôsobom vytvoriť pre každého aktívneho hráča skupiny.
 
Hráčske skupiny, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach vyhrali pre svoju hráčsku skupinu exkurziu, počas ktorej navštívia lokalitu s environmentálnou záťažou. Program a atmosféru exkurzií vám priblížime už čoskoro v krátkych reportážach.