Pokračovanie Envirózy

Všetko raz začne a raz skončí. Školský program Enviróza sa blíži k svojmu záveru. Máme pre vás dobrú správu...
Mapovanie environmentálnych záťaží síce končí, ale Enviróza bude pokračovať vo formáte strategickej PC hry. Naši kolegovia momentálne usilovne pracujú, vyvíjajú a testujú pre vás túto novinku.

O čo v hre pôjde? Predmetom hry bude navrhnúť opatrenia na riešenie určitej environmentálnej záťaže (EZ). Úlohou hráčov bude zabezpečiť sanáciu/rekultiváciu vybranej EZ pomocou uplatnenia vybraných sanačných metód a nástrojov.
S cieľom priblížiť sa realite je súčasťou sprievodných nástrojov hry aj (fiktívna) možnosť získať financie na riešenie danej EZ pomocou príjmu vo forme investícií alebo podaných projektov, ktoré môžu byť úspešné, ale aj nie.

Ak sa hráčovi podarí pomocou použitých sanačných opatrení eliminovať príslušné riziko danej EZ, tak vyhráva. Avšak ak vhodne a včas neaplikuje efektívne sanačné postupy počas jednotlivých kôl, tak mu postupne rastie riziko až do určitej úroveň, ktorá znamená koniec hry, a teda prehru hráča. Výhodou tejto hry je možnosť spoznať a čiastočne porozumieť problematike riešenia environmentálnych záťaží.
Viac informácií prezradíme nabudúce.