Porovnajte sa

Počas letných prázdnin boli zverejnené úplné znenia ID formulárov záťaží vypublikovaných hráčskymi skupinami.
 
Skupiny, ktoré určili rovnakú záťaž si teraz môžu svoje údaje navzájom porovnať.
 
Po vyhlásení 2. ročníka programu budú formuláre opäť zverejnené iba v skrátenej verzii.