Posledné hlasy pre SELFIE

Hlasovať za najlepšiu envirózovú selfie môžete do 31. januára.

Hráči, ktorých fotografie sa vo verejnom hlasovaní umiestnia v prvej desiatke, získavajú body pre svoju hráčsku skupinu v zmysle štatútu súťaže.

Hráč, ktorého fotografiu vyberie odborná porota, získa Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

On-line hlasovanie