Príroda – najkrajší ateliér

Potvrdzuje to názov fotografie, ktorá získala Cenu poroty v 1. kole Fotozáťaže v školskom roku 2014/2015.

Do súťaže bolo prihlásených 15 fotografií od 14 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy všetkých 15 fotografií. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (13 002) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Sme tu?  od Barbary Bičárovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad).

2. Odborná porota zasadala po ukončení verejného hlasovania. Najviac bodov od porotcov získala fotografia s názvom Príroda – najkrajší ateliér od autorky Karin Hostinskej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany). Autorka víťaznej fotografie získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 23. 2. 2015, zdroj: SAŽP