Sci-fi končí

Dnes máte poslednú možnosť prihlásiť svoj vedecko-fantastický príbeh do súťaže Sci-fi.  
 
Začiatkom mája bude spustené verejné hlasovanie na webovom portáli hry a na sociálnej sieti Facebook. Po jeho ukončení bude zostavené poradie 10 príbehov s najväčším počtom hlasov. 
 
Harmonogram súťaže, informácie o hodnotení a bodovaní príbehov nájdete v štatúte.