Sci-fi recyklácia

Súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh je vyhlásená na tému Stopercentná recyklácia.
 
Hráči môžu prihlasovať svoje príbehy na portáli hry priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme, najneskôr však do 30. apríla 2015. Po jeho uplynutí bude spustené verejné hlasovanie (on-line hlasovanie na webovom portáli hry a Facebook like).
 
Výber žánru je na autorovi (autoroch) príbehu. Môže ísť o veršovaný alebo neveršovaný príbeh, esej, bájku, poviedku, rozprávku alebo kombináciu rôznych žánrov.
 
Za každý prihlásený (vypublikovaný) vedecko-fantastický príbeh získava hráčska skupina automaticky 1 bod. V jednom kole súťaže (školskom roku) môže skupina prihlásiť maximálne 3 príbehy a získať maximálne 3 body.
 
Hráči, ktorých príbehy sa vo verejnom hlasovaní umiestnia v prvej desiatke, získajú ďalšie body pre svoju hráčsku skupinu.
 
Hráč (hráči), ktorého príbeh vyberie odborná porota, získa Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.
 
Podrobné informácie nájdete v štatúte súťaže – cieľ, pravidlá, postup, technické požiadavky, hodnotenie a bodovanie, téma a harmonogram.