Siedmy ročník školského programu Enviróza

Školský program Enviróza pokračoval v školskom roku 2019/2020 svojím 7. ročníkom. Formát outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku, sa úspešne podarilo rozbehnúť v školskom roku 2013. 
 
V priebehu jesene a zimy minulého školského roka sme v spolupráci s kolegami - odborníkmi na environmentálne záťaže realizovali metodické dni o školskom programe po celom Slovensku. Prišla jar a s ňou ideálna príležitosť na vychádzky do terénu spojené s návštevou rôznorodých lokalít environmentálnych záťaží. Žiaľ, životy nás všetkých ovplyvnila nepriaznivá pandemická situácia a zasiahlo to aj náš školský program. Školy boli zatvorené, žiaci sa učili doma. Koncom školského roka sa predsa len našla jedna odvážna pani učiteľka, ktorá spolu so svojou hráčskou skupinou Ochrancovia prírody zo Základnej školy s MŠ, Družstevná 201, Poniky zmapovala hnojisko pri Ponickej jaskyni. Za odmenu získavajú celodennú exkurziu pre 35 ľudí plne hradenú SAŽP.
 
Siedmy ročník školského programu sme netradične neuzavreli koncom školského roka. Počas letných prázdnin pokračoval formou fotografickej súťaže Enviróza na cestách.  Úlohou súťažiacich bolo odfotiť sa počas letných potuliek s logom Envirózy (alebo len samotné logo) na zaujímavých miestach. Súťaž trvala od 1. júla do 15. septembra. 
 
Do súťaže bolo prihlásených 46 fotografií a koláží od 18 autorov zo 6 základných a stredných škôl. 
 
Žiaľ väčšina súťažiacich úplne nedodržala pravidlá súťaže. Napriek tomu sa porota zložená zo štyroch zamestnancov SAŽP rozhodla udeliť 3 ceny a oceniť ich snahu a aktivitu:
 
1. fotografia ocenená odbornou porotou – autor Ján Ivičič (Spojená škola Svätej rodiny, Gercenova, Bratislava): Na smetisku. Uvedený autor ako jediný splnil pravidlo súťaže č. 2 (odfoť logo Envirózy/alebo seba s logom na nejakom zaujímavom mieste.).
 
2. fotografia, ktorá získala najviac lajkov – vzhľadom na nejasnosti ohľadom získavania lajkov sa porota rozhodla v tejto kategórii cenu neudeliť.
 
3. škola, ktorej žiaci poslali do súťaže najviac fotografií – vzhľadom na neudelenie ceny v kategórii č. 2 sa porota rozhodla udeliť v tejto kategórii 2 ceny:
 
  • ZŠ Borský Mikuláš – 33 fotografií od 9 autorov (Laura Butašová, Kamila Kovaničová, Izabela Kličková, Sofia Vajdová, Michaela Orgoňová, Natália Špániková, Adam Cieslar, Viktória Vajdová, Monika Kozlová)
  • ZŠ Turzovka – 4 koláže zložené z 21 fotografií od 5 autorov (Ema Kopasková, Valéria Suranová, Valéria Vlčková, Aneta Frollová, Eliška Bytčanková).
 
 
Autori víťazných fotografií získavajú vecné ceny a celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP (doprava, vstupné, strava) pre seba a 35 spolužiakov.


Protokol o vyhodnotení súťaže Enviróza na cestách