Šikovní moldavskí eccotigríci

Zaujímavé zistenia a poznatky sú výsledkom mapovania troch záťaží v Košickom kraji. Turistický  krúžok zo Základnej školy Československej armády v Moldave nad Bodvou pod vedením pani učiteľky Evy Mižákovej urobil v tomto školskom roku podrobný prieskum lokalít Dvorníky, Drienovec a Chorváty. 
Skládka v Drienovci dnes už pripomína kopec; len bližší pohľad ukáže, že sa návštevník prechádza po smetisku. Školáci zistili, že smeti, žiaľ,  neustále pribúdajú. Sami stretli tých, ktorí na skládku priniesli igelitové tašky plné odpadu. I keď nabrali odvahu a oslovili ich, dvaja dospelí ľudia im odmietli vysvetliť, prečo prinášajú na skládku ďalší odpad.

Skládka priemyselného odpadu Včeláre v lokalite obce Dvorníky sa ukázala ako mimoriadne prašné miesto. Odpad tu má podobu veľkého svetlého piesočnatého kopca. Skládka je síce oplotená, ale silný vietor, ktorý školákov prekvapil, odnášal prach dosť ďaleko.

Miestom, ktoré sa členom turistického krúžku podarilo lokalizovať len s ťažkosťami, bola skládka komunálneho odpadu Chorváty. Plastové rúry, igelity a ďalšie a ďalšie plasty.... to je výstižná charakteristika zmienenej skládky. V blízkosti je osadená tabuľa upozorňujúca na zákaz sypania smetí. Zrejme sa však takto nepodarí odradiť všetkých ľudí.

Žiaci z turistického krúžku Eccotiger pod vedením svojej pani učiteľky preukázali odvahu, presnosť a podrobnosť dokumentovania vybraných environmentálnych záťaží. Ich zisteniami sa budú zaoberať špecialisti riešiaci problematikou environmentálnych záťaží. Zapojená škola je jednou z tých, ktorá sa registrovala do školského programu Enviróza a aktívne tak vstúpila do procesov zhromažďovania informácií o environmentálnych záťažiach. Zistenia školákov budú  mať ďalšie odborné využitie.