Štartujeme kampaň #aktivujsa

Milí pedagógovia a študenti!

Pripravili sme pre vás novú kampaň v rámci školského programu Enviróza, počas ktorého hľadáte a určujte environmentálne záťaže v teréne. V priebehu mapovania ste natrafili aj na znečistené lokality alebo nelegálne skládky odpadu.

Preto sme sa rozhodli, že prakticky zabojujeme s týmto problémom skrz kampane #aktivujsa – najlepšie komunitné podujatie prezentované formou reportáže. Prostredníctvom dobrovoľných podujatí zameraných na zber odpadu a čistenie verejných priestranstiev v miestnej komunite môžete pretvárať a motivovať svoje okolie ku zmene.

Poznáte miesto vo svojom okolí, ktoré sa javí ako znečistená a zanedbaná lokalita? Neváhajte a získajte podporu okolia, kompetentných orgánov a pretvorte znečistenú lokalitu k lepšiemu.  Zmena je aj v našich rukách. Preto neváhajte, spracujte reportáž z vášho podujatia a registrujte sa na portáli školskej hry www.enviroza.sk, kde nájdete všetky podrobnosti o kampani #aktivujsa.

Najlepšie reportáže budú uverejnené v Enviromagazíne, odborno-náučnom časopise o životnom prostredí. Pedagóg s dvoma najaktívnejšími členmi skupiny, ktorá sa umiestni na prvom mieste, budú mať možnosť odprezentovať  svoj „príbeh“ na 3-dňovom festivale environmentálnej výchovy s dlhoročnou tradíciou ŠIŠKA. Hráčske skupiny, ktoré sa umiestnia na prvých piatich miestach v celkovom hodnotení školskej hry Enviróza získajú letný tábor prípadne zážitkovú exkurziu.
 
Veríme, že najväčšou odmenou bude vedomie, že dokážeme meniť svoje okolie k lepšiemu.

Súťaž trvá od 18. februára 2019 do 7. júna 2019. Tešíme sa na všetky vaše reportáže!