Štartujeme šiesty ročník! Zapojte sa!

 
Už po šiestykrát vyhlasujeme obľúbenú súťaž Enviróza venovanú problematike environmentálnych záťaží.
                                        
Zapojte sa, mapujte, pridávajte a šírte! Súťaž trvá od 26. novembra 2018 do 31. mája 2019.  Doplnili sme pre vás 30 nových environmentálnych záťaží, ktoré môžete mapovať po celom Slovensku. Na prelome februára a marca spustíme novú zaujímavú sprievodnú súťaž, ktorej cieľom je podnietiť žiakov a študentov k zlepšeniu svojho bezprostredného okolia a iniciatívnemu prístupu k celospoločenskému problému – odpadu. Naučia sa komunikovať na rôznych hierarchických úrovniach, priučia sa tímovej práci, ktorej výsledkom bude verejné podujatie prospešné pre celú spoločnosť. Všetky potrebné informácie získate na našej stránke venovanej školskému programu Enviróza a tak isto aj na Facebooku Envirovýchova, prostredníctvom, ktorých vás budeme informovať o novinkách.
 
Víťazi získajú zaujímavé zážitkové ceny.
 
Tešíme sa na spoluprácu :)