Víťazi Fotozáťaže sú už známi

Druhé kolo fotografickej súťaže Fotozáťaž na tému Obyvatelia Envirózy prekvapilo bohatou úrodou rôznorodých fotografií rastlín, ale aj živočíchov na miestach environmentálnych záťaží, smetiskách, či skládkach. Prihlásených bolo 200 fotografií od 84 autorov, takže výber víťaznej fotografie bol náročný.

Vo verejnom hlasovaní, ktoré sa konalo 1. - 20. júna 2021 vyhrala fotografia Na brehu od Deborah U. zo ZŠ v Kurime. O niekoľko dní neskôr zasadala 5-členná odborná porota zložená zo zamestnancov SAŽP, ktorá sa po diskusii zhodla na víťaznej fotografii V tieni krovia od Barbory Č. z Gymnázia A. Bernoláka v Senci.

Špeciálnu cenu poroty získala séŕia fotografií Žijeme medzi odpadom od Patrika P. zo ZŠ v Kurime, ktoré porotu očarili trefným zachytením témy súťaže. Autor získava vecné ceny.

Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na výherné celodenné exkurzie, ktoré sú naplánované na začiatok budúceho školského roka.