Súťaž Fotozáťaž pozná svojich víťazov

Súťaž Fotozáťaž pozná svojich víťazov
Do fotografickej súťaže Fotozáťaž na tému Zaťažené na záťaž prišlo za 3 mesiace jej trvania 99 fotografií od 28 autorov. Po uzávierke súťaže, ktorá bola 31. decembra 2020 nasledovalo verejné hlasovanie o najlepšiu fotografiu. S počtom hlasov 1044 vyhrala fotografia Čierne jazero 3 od Alexandra Mistríka.
Odborná porota zložená zo siedmich pracovníkov SAŽP zasadala online po uzávierke súťaže 29. januára 2021. Prihlásené fotografie hodnotila na základe kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké stvárnenie.
Do užšieho výberu boli vybraté nasledovné fotografie:
  1. Opustený 5, Rebeka Miklušáková (3 hlasy)
  2. Smetný stromček, Barbora Kyselová (2 hlasy)
  3. Znečistené životné prostredie zásahom človeka, Zuzana Kováčiková (1 hlas)
  4. Pohrebisko odpadu za obcou Kuchyňa, Martin Hricka (1 hlas)
 
Po diskusii bola ako víťazná fotografia vybratá fotografia Opustený 5 od Rebeky Miklušákovej.
Autori víťazných fotografií získavajú vecné ceny a celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP (doprava, vstupné, strava) pre seba a 35 spolužiakov (v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie).
Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na nové kolo súťaže, ktoré bude vyhlásené začiatkom marca.

Protokol o vyhodnotení súťaže