Svetový deň pôdy

Pôda je pre nás veľmi dôležitá, pretože plní mnoho funkcií: produkuje biomasu, je zdrojom viacerých surovín, filtruje a transportuje mnohé látky, je biotopom pre rôzne organizmy, či základom pre naše stavebné aktivity.
Žiaľ, je aj veľmi znečisťovaná ľudskou činnosťou. Jej závažné znehodnotenie spôsobujú aj environmentálne záťaže.
Od roku 2014 vzdávame každoročne pôde hold 5. decembra Svetovým dňom pôdy, ktorý je podporovaný Medzinárodnou úniou pôdoznaleckých vied (IUSS). Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia verejnosti o význame pôdy.
Aj Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)  propaguje na svojej web stránke http://www.fao.org/world-soil-day/en/ tento významný deň. Na voľnú distribúciu sú tam k dispozícii plagáty, bannery, informačné a vzdelávacie videá, komiksy o pôde, ako aj metodická príručka s návodmi na pokusy s pôdou (všetko v angličtine).
Zapojiť sa môžete aj zorganizovaním podujatia na tému ochrany pôdy, ktoré sú zobrazené v interaktívnej mape.
Preskúmajte so svojimi žiakmi tajomný svet pôdy a dozviete sa mnoho zaujímavých vecí.