Víťazi Envirózy navštívili baňu aj akreditované ekologické laboratóriá

V utorok 27.10. 2015 si žiaci Základnej školy s MŠ na ulici Komenského v Poprade, ktorí sa stali celkovými víťazmi dvoch ročníkov školskej outdoorovej súťaže Enviróza, užili zaujímavú exkurziu.Skupina 15 detí s pani učiteľkou Neupaverovou, ktorá si v súťaži dala názov Snežienky, absolvovala v priebehu dopoludnia až dve návštevy.

Prvá cesta viedla do bane v Novoveskej Hute. Ložisko sa volá Baňa Mária a patrí súkromnej firme (VSK Mining Group). Ťaží sa tu sadrovec.  Priamo v prevádzke bane sme videli prevoz sadrovca, prácu baníkov pri jeho ťažbe aj drvení.  Dozvedeli sme sa, že sadrovec sa v Novoveskej Hute vyskytuje v hrubých vrstvách v sivých pieskovcoch, je to evaporit a vznikol v treťohorách usadzovaním na dne morskej lagúny. Obyčajne má belavú farbu, časté sú však aj vrstvičky ružovej až takmer mäsovočervenej farby.

Naša druhá cesta viedla do akreditovaných Ekologických laboratórií v Spišskej Novej Vsi (firma EL spol. s r.o.). Ich činnosť sa zameriava na laboratórne služby – o.i. skúšky a analýzy vzoriek včítane odberov vzoriek a ekologické práce - projekty, posudky, expertízna činnosť, nakladanie s odpadmi. Laboratórne skúšky a analýzy sú zamerané na vody, potraviny a nápoje, tabakové a kozmetické výrobky, lieky, krmivá a poľnohospodárske produkty, odpady a kaly, pôdy, hnojivá. Ide o fyzikálno-chemické analytické skúšky, mikrobiologické a biologické skúšky a pod..

V priebehu exkurzie sme žiakom za ich víťazstvo odovzdali vecné ceny od SAŽP. Tešíme sa, že „Snežienky“ mali možnosť navštíviť miesta, ktoré nie sú dostupné pre verejnosť a obom firmám ďakujeme za ich ústretovosť rovnako ako aj firme Environcentrum, s. r. o., ktorá zabezpečila žiakom prepravu.
Hovorí sa, že „Lepšie je raz vidieť ako dvakrát počuť“ a takáto praktická skúsenosť je pre žiakov určite dobrou školou.