Vtáky v tŕní

je názov fotografie, ktorá získala Cenu poroty v 2. kole Fotozáťaže.

Do súťaže bolo prihlásených 43 fotografií od 23 autorov. Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

1. Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy celkovo 28 fotografií. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (1 058) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Aj starý dom môže zakvitnúť od Petry Adamkovičovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany)

2. Odborná porota zasadala po ukončení verejného hlasovania a do užšieho výberu posunula 12 fotografií. Na základe hlasovania zvíťazila fotografia s názvom Vtáky v tŕní od Kristíny Bujňákovej z hráčskej skupiny Krúžok – Dobrovoľník – „Anjel“ (Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa). Autorka získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, 12 fotografií v užšom výbere.

Tlačová správa – 23. 6. 2014, zdroj: SAŽP