Výtvarná súťaž o pôde

Výtvarná súťaž o pôde

Pri príležitosti svetového dňa pôdy (5. december) organizuje Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo  (FAO) výtvarnú súťaž pre všetky deti z celého sveta vo veku 5 – 14 rokov.

Téma súťaže:
 

Pôda – miesto kde vzniká jedlo (prečo je pôda kľúčová pri produkcii potravín, lepšej výžive a stravovaní v našom každodennom živote)

Formát plagátu:

A2 – A4

Výtvarné stvárnenie:

 • Kresba (ceruzkou, pastelkami, uhlíkmi, voskovkami)
 • Maľba (vodovými, akrylovými, olejovými farbami)
 • Kombinácie výtvarných techník
 • Digitálna tvorba

Plagát nemusí obsahovať text, ale môže (maximálne 25 slov a 100 znakov).

Kategórie:

Kategória A: 5 – 10 rokov

Kategória B: 10 – 14 rokov

Podmienky zapojenia:

Každý účastník môže poslať iba 1 dielo a musí byť jeho autorom.

Naskenovať dielo a sken poslať cez platformu na zdieľanie (Google drive, Share drive, WeTransfer, Dropbox…) emailom: World-Soil-Day@fao.org.

Vyplniť povinný registračný formulár (v angličtine), prípadne si tento formulár stiahnuť a vyplnený poslať emailom: World-Soil-Day@fao.org.

Termín uzávierky súťaže:

22. november 2022

Hodnotenie:

Diela budú hodnotené na základe:

 • kreativity,
 • originality,
 • kvality obsahu,
 • technickej a vedeckej odbornosti,
 • umeleckého/vizuálneho odkazu plagátu.

Výhry:

 • 3 víťazi v každej kategórii ( vyhlásení 1. decembra 2022)
 • Verejné hlasovanie na Facebooku (1 – 5. decembra 2022)
 • Vyhlásenie víťazov verejného hlasovania (jeden z každej kategórie)  na stránke (5. decembra 2022)