Zatajené záťaže

Informácie o záťažiach publikované hráčskymi skupinami prostredníctvom identifikačných (ID) formulárov sa opäť zredukovali na fotodokumentáciuvyjadrenie skupiny.
 
Kompletný obsah formulárov bude sprístupnený po ukončení druhého kola hry a umožní skupinám porovnanie svojich údajov.