Záver a Začiatok

Po prázdninovom vyhodnocovaní 1. ročníka môžeme povedať, že Enviróza bola usilovná ale náročná, tímová a súťaživá, a takisto prospešná, poučná a motivujúca.

Hráčske skupiny síce nepracovali na rovnakej úrovni, ale každá podľa svojich možností a schopností. Bola to práca usilovná a niekedy aj pomerne náročná. Jej výsledkom je spolu 120 zmapovaných lokalít a 139 publikovaných ID formulárov.

Výsledky hry preukázali, aká dôležitá je tímová práca a rôznorodosť kolektívu. Niekto rád pracuje s počítačom a internetom, vyhľadáva informácie, iný sa vyzná v mapách a má dobrú orientáciu v teréne. Ďalší napríklad rád slohuje, opisuje určité veci a javy, má výborný písomný prejav. Niektorí majú cit pre fotografiu, iní radi komunikujú s ľuďmi a pod. Aj vďaka tejto pestrosti bola Enviróza súťaživá a o environmentálnych záťažiach informovala prostredníctvom 105 príspevkov v sprievodných súťažiach.

O mnohým lokalitách hráčske skupiny získali cenné informácie a aktuálne fotografie, ktoré sú prínosom pre samotný Informačný systém environmentálnych záťaží! Hodnotu majú tiež údaje o tzv. školských lokalitách, pričom mnohé je potrebné ďalej monitorovať. Vynaložená snaha teda nebola zbytočná, ale naopak prospešná. Mapovanie záťaží mohlo miestami pripomínať detektívku. Bolo potrebné získať rôzne informácie rôznym spôsobom (na internete, v teréne, z mapy, dopytovaním) a následne ich vedieť triediť, analyzovať a správne použiť. A že sa občas vyskytla nejaká chybička? Každý kto pracuje, robí aj chyby (vrátane nás), ale aj prostredníctvom nich je táto práca poučná.

Motivujúca sila Envirózy nespočívala ani tak v zbieraní bodov a súperení medzi školami, ako vo vedení hráčskych skupín. Za nadchnutie žiakov a študentov pre hru ďakujeme predovšetkým energickej práci pedagógov.

Toto sú posledné riadky Správy o priebehu a výsledkoch 1. ročníka Envirózy. List kalendára sa prevrátil na september. Mesiac, v ktorom vždy niečo končí a niečo začína...

Tešíme sa na spoluprácu v 2. ročníku

Tlačová správa - SAŽP, 9. 9. 2014