Cena za video

Infoške bolo tento rok úlohou hráčov pripraviť informačné video zachytávajúce realizáciu programu Enviróza v škole.
 
Ceny poroty získali Petra Petrušová a Nina Hlávková, autorky videa My a Zem z hráčskej skupiny Mudrlanti (Základná škola, Komenského 23, Bardejov).
 
Video bodovalo aj vo verejnom hlasovaní na YouTube. O prvú priečku sa delilo s Dňom Zeme od Renaty Vrankovej zo skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany). Obe videá mali po uzavretí hlasovania zhodne 301 pozretí a pre svoju hráčsku skupinu získavajú 10 bodov do celkového hodnotenia.
 
Protokol o vyhodnotení - záznam z hodnotenia, rodeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania

Tlačová správa – 2. 6. 2015, zdroj: SAŽP