Enviróza v IS EZ

Údaje o environmentálnych záťažiach získané hráčmi v školskej hre Enviróza sú odteraz publikované aj v Informačnom systéme environmentálnych záťaží (IS EZ).
 
Informačný systém environmentálnych záťaží zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach a  je súčasťou informačného systému verejnej správy.
 
Hráči v školskej hre Enviróza mapujú 501 záťaží evidovaných v IS EZ. Počas hry zaznamenávajú o týchto lokalitách dôležité informácie, ktoré dokumentujú fotografiami. Pomáhajú tak zhromažďovať a aktualizovať údaje.
 
Používatelia Informačného systému (environmentalisti, verejná správa, odborná aj laická verejnosť) si teraz  môžu priamo v registračnom liste danej environmentálnej záťaže pozrieť aj údaje publikované hráčmi v  hre Enviróza.
 
Hráči majú možnosť pátrať aj po tzv. nových environmentálnych záťažiach, ktoré v hre, ani v IS EZ zatiaľ nefigurujú. Takáto lokalita je následne označená ikonkou školská a po posúdení špecialistom môže byť zaradená do Informačného systému EZ. Hráči tak prispievajú k identifikácií environmentálnych záťaží na Slovensku.