Typy EZ


Tradičná

Ak je environmentálna záťaž označená ikonou „tradičná“, hráči majú k dispozícii jej bodovú hodnotu, všetky údaje potrebné k jej nájdeniu (lokalizácia, názov, druh, mapa súradnice) a ID formulár záťaže potrebný k jej určeniu.


Záhadná

„Záhadná“ kategória poskytuje hráčom všetky údaje potrebné k nájdeniu a určeniu environmentálnej záťaže, neuvádza však jej bodovú hodnotu. Hráči sa dozvedia koľko bodov získali až po publikovaní ID formlára záťaže. Riskujú nízky bodový zisk, na druhej strane môžu získať aj prekvapivo veľa. 

Otázková

„Otázková“ kategória poskytuje hráčom bodovú hodnotu environmentálnej záťaže, neuvádza však údaje potrebné k jej určeniu. Pre získanie chýbajúcich údajov (mapa, súradnice a ID formulár) musia hráči správne odpovedať na položenú otázku. Majú však len jednu možnosť odpovede!


Setová

V každom kraji sa nachádzajú tri environmentálne záťaže označené ikonou „setová“. Za nájdenie a určenie akýchkoľvek troch "setových" záťaží získajú hráči aj 3 bonusové body.


Školská

Ak je environmentálna záťaž v zozname označená ikonou „školská“, ide o novú záťaž, ktorá sa na začiatku hry nenachádzala v zozname. Bola nájdená a určená samotnými hráčmi. Za jej nájdenie získajú všetci hráči rovnaký počet bodov (3).