Letné prípravy

Enviróza sa pripravuje na vyhodnotenie. Hráčske skupiny v tomto období nemôžu určovať záťaže v zozname ani pridávať nové lokality do hry.
 
Počas prázdninových mesiacov sa uskutoční kontrola a spracovanie údajov publikovaných hráčskymi skupinami, vyhodnotenie školských environmentálnych záťaží a následné prehodnotenie bodovania. Tým sa môže zmeniť skóre a celkové umiestnenie skupín v hre.
 
Výsledky 1. kola a nový ročník budú vyhlásené v septembri 2014.