Aktivuj sa

Ak nenájdeš odpoveď na svoju otázku, napíš na info@enviroza.sk.
Ak sa zapojíš do sprievodnej kampane v rámci hry. Možnosť vkladania príspevkov do aktuálne prebiehajúcich kampaní nájdeš vo svojom užívateľskom konte kliknutím na tlačidlo „#aktivujsa“.
 
Vyhlasovateľom kampane je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľom je prostredníctvom dobrovoľných podujatí  v miestnej komunite pretvárať a motivovať svoje okolie ku zmene.
 
Sprievodná kampaň má svoj vlastný štatút – pravidlá, postup, systém hodnotenia a bodovania.
#AKTIVUJSA

Najlepšie komunitné podujatie prezentované formou reportáže


  • Do kampane sa môže zapojiť hráčska skupina registrovaná na portáli školskej hry www.enviroza.sk. Skupiny sa  môžu registrovať kedykoľvek počas školského roka TU.
  • Hráčska skupina môže zrealizovať viacero podujatí, ale do kampane môže prihlásiť z každého podujatia iba jednu reportáž. Za prihlásenú reportáž automaticky získava 3 body do školskej hry.
  • Reportáž z podujatia môže mať jedného alebo viac autorov, pričom minimálne jeden autor musí byť členom registrovanej hráčskej skupiny.
  • Hráči môžu prihlasovať svoje reportáže priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.
  • Autor prihlásením reportáže do kampane, súhlasí s jeho použitím a použitím jeho častí na nekomerčné účely pre potreby propagácie školského programu Enviróza a propagácie environmentálnej výchovy. Súhlas na použitie reportáže udeľuje autor Slovenskej agentúre životného prostredia. Reportáže spolu s fotografiami budú zverejnené na webovej stránke Enviróza, SAŽP, stránkach patriacich SAŽP, sociálnych sieťach a budú použité v tlačených a elektronických materiáloch SAŽP.
  • Organizátor má právo vylúčiť reportáž z kampane, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.
  • Uzávierka súťaže je 31. máj 2020.

Harmonogram kampane:

Vyhlásenie súťaže
         7. október 2019        
           
Prihlasovanie reportáži na portáli www.enviroza.sk        
        do 31. mája 2020
 
Verejné hlasovanie  
           1. – 15. jún 2020
 
Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov a udelenie bodov  
           júl 2020
 

Prečítaj si viac o kampani #aktivujsa  – pravidlá, postup, technické požiadavky, hodnotenie a bodovanie.